Kiểm định ước lượng hồi qui và biến trung gian (mediator variable) bằng phương pháp bootstrap cho mô hình SEM sử dụng AMOS
Kiểm định ước lượng hồi qui và biến trung gian (mediator variable) bằng phương pháp bootstrap cho mô hình SEM sử dụng AMOS

Kiểm định ước lượng hồi qui và biến trung gian bằng phương pháp bootstrap cho mô hình SEM sử dụng AMOS

Ngày Đăng 24/04/2023
Hướng dẫn cài đặt các plugins cho phần mềm AMOS
Hướng dẫn cài đặt các plugins cho phần mềm AMOS

Hướng dẫn cài đặt các plugins cho phần mềm AMOS

Ngày Đăng 22/04/2023
Cách tính các chỉ số CR AVE MSV trong phân tích CFA để đánh giá tính hội tụ và tính phân biệt trong AMOS
Cách tính các chỉ số CR AVE MSV trong phân tích CFA để đánh giá tính hội tụ và tính phân biệt trong AMOS

CFA - Đánh giá tính hội tụ, tính phân biệt thông qua các chỉ số CR, AVE, MSV

Ngày Đăng 20/04/2023
Chia sẻ Tài liệu hướng dẫn phân tích số liệu với SPSS, AMOS và SmartPLS
Chia sẻ Tài liệu hướng dẫn phân tích số liệu với SPSS, AMOS và SmartPLS

Chia sẻ Tài liệu hướng dẫn phân tích số liệu với SPSS, AMOS và SmartPLS

Ngày Đăng 10/03/2023
Mô hình biến bậc hai (Second Order)
Mô hình biến bậc hai (Second Order)

Khi nào thì nên sử dụng biến bậc 2 trong mô hình (Second Order)

Ngày Đăng 14/10/2021
Hướng dẫn phân tích biến điều tiết sử dụng phần mềm AMOS
Hướng dẫn phân tích biến điều tiết sử dụng phần mềm AMOS

Cách phân tích biến điều tiết trong mô hình CB SEM sử dụng AMOS

Ngày Đăng 10/10/2021
Hướng dẫn phân tích biến kiểm soát sử dụng phần mềm AMOS
Hướng dẫn phân tích biến kiểm soát sử dụng phần mềm AMOS

Phân tích biến kiểm soát trong mô hình CB SEM sử dụng phần mềm AMOS

Ngày Đăng 10/10/2021
Hướng dẫn phân tích MGA (cấu trúc đa nhóm) bằng PLS SMART
Hướng dẫn phân tích MGA (cấu trúc đa nhóm) bằng PLS SMART

Hướng dẫn phân tích MGA (cấu trúc đa nhóm) bằng PLS SMART

Ngày Đăng 03/10/2021
Hướng dẫn phân tích biến kiểm soát sử dụng phần mềm PLS SMART
Hướng dẫn phân tích biến kiểm soát sử dụng phần mềm PLS SMART

Hướng dẫn phân tích biến kiểm soát trong mô hình SEM sử dụng PLS SMART

Ngày Đăng 03/10/2021
Hướng dẫn phân tích biến điều tiết bằng phần mềm SmartPLS
Hướng dẫn phân tích biến điều tiết bằng phần mềm SmartPLS

Hướng dẫn cách phân tích biến điều tiết trong mô hình PLS SEM sử dụng SmartPLS

Ngày Đăng 02/10/2021
Cách tính các chỉ số GoF, Q2, f2 trong PLS SMART
Cách tính các chỉ số GoF, Q2, f2 trong PLS SMART

Chỉ số goodness of fit (GoF) là một trong những chỉ số dùng để đo lường độ phù hợp của mô hình đường dẫn PLS SEM.

Ngày Đăng 02/10/2021
Xử lý thống kê với phần mềm R
Xử lý thống kê với phần mềm R

R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ. Thật ra, về bản chất, R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản, toán học giải trí, tính toán ma trận (matrix), đến các phân tích thống kê phức tạp

Ngày Đăng 16/08/2020
0971202308