KHÓA HỌC SỬ DỤNG SmartPLS TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

 

1. TỔNG QUAN

Khóa học Sử dụng SmartPLS trong Phân tích Dữ liệu Nghiên cứu Định lượng cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng công cụ phổ biến trong lĩnh vực này là SmartPLS. Bạn sẽ học cách áp dụng các phương pháp thống kê phân tích cấu trúc (SEM) để phân tích mô hình và kiểm tra giả thuyết trong dữ liệu nghiên cứu của mình.

2. MỤC TIÊU

• Nắm vững việc sử dụng SmartPLS để xây dựng và kiểm tra mô hình SEM.

• Hiểu rõ về trình tự phân tích mô hình SEM trong nghiên cứu khoa học.

• Có khả năng đánh giá kết quả phân tích SEM và diễn giải chúng.

3. HỌC PHÍ:

• Khóa cơ bản 1.300.000 VNĐ/HV

• Khóa nâng cao 1.700.000 VNĐ/HV

4. THỜI GIAN MỞ LỚP: Đăng ký xong là học luôn. Thời gian học linh hoạt theo từng học viên.

5. HÌNH THỨC HỌC: Học Online qua nền tảng google meet.

6. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Những ai quan tâm và muốn tìm hiểu về phương pháp phân tích định lượng bằng AMOS ứng dụng mô hình SEM. Có kiến thức nền tảng về thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học.

7. NỘI DUNG

Buổi

Nội dung chính

A. Khóa học Cơ bản

1

+ Cách tải và cài đặt phần mềm SmartPLS
+ Làm quen với giao diện của SmartPLS
+ Cách mã hóa và nhập liệu vào SmartPLS
+ Vẽ mô hình trong SmartPLS
+ Cách phân tích T-test và One-way Anova sử dụng SPSS để kiểm định các giả thuyết liên quan đến biến nhân khẩu học (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, v.v.)

2

+ Phân tích mô hình hồi qui bội bằng SmartPLS
+ Phân tích và đánh giá mô hình SEM - các tiêu chí kiểm định mô hình đo lường & mô hình cấu trúc (CB SEM & PLS SEM) trong SmartPLS
+ Phân tích ảnh hưởng gián tiếp, ảnh hưởng trực tiếp trong mô hình SEM

3

+ Phân tích mô hình chứa biến trung gian & đánh giá vai trò của biến trung gian trong mô hình SEM
+ Phân tích biến điều tiết trong mô hình SEM

B. Khóa nâng cao

1

+ Làm quen với mô hình bậc cao (higher model).
+ Phân tích mô hình PLS SEM áp dụng mô hình bậc 2 bằng phương pháp 2 giai đoạn.
+ Phân tích mô hình bậc 2 chứa biến điều tiết.
+ Phân tích ảnh hưởng của biến điều tiết bằng đồ thị IPMA.

2

+ Phân tích mô hình biến trung gian (nâng cao)
+ Phân tích mô hình biến điều tiết (nâng cao)

3

+ Phân tích cấu trúc đa nhóm (MGA) áp dụng cho mô hình bậc 1 và cho mô hình bậc 2.
+ Hướng dẫn cách tạo biến dummy phục vụ phân tích MGA đối với các thang đo lường thuộc dạng scale.

 

8. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG: SmartPLS, EXCEL & SPSS

9. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ: SĐT hoặc Zalo 0971.202.308


0971202308