Chi tiết về Mô hình đo lường & Mô hình cấu trúc - Các tiêu chí đánh giá
Chi tiết về Mô hình đo lường & Mô hình cấu trúc - Các tiêu chí đánh giá

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm hay dùng trong các bài phân tích SEM, đó là mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Như vậy, thế nào là mô hình đo lường? và thế nào là mô hình cấu trúc? Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem 2 loại mô hình này là như thế nào.

Ngày Đăng 21/06/2023
Hướng dẫn phân tích Importance - Performance Map (IPMA) sử dụng SmartPLS một cách chi tiết nhất
Hướng dẫn phân tích Importance - Performance Map (IPMA) sử dụng SmartPLS một cách chi tiết nhất

Hướng dẫn phân tích Importance - Performance Map (IPMA) sử dụng SmartPLS một cách chi tiết nhất

Ngày Đăng 15/06/2023
Giới thiệu common method variance (CMV) - cách nhận diện và phòng tránh
Giới thiệu common method variance (CMV) - cách nhận diện và phòng tránh

Giới thiệu common method variance (CMV) - cách nhận diện và phòng tránh

Ngày Đăng 11/06/2023
Giới thiệu về CB SEM và PLS SEM một cách đầy đủ nhất
Giới thiệu về CB SEM và PLS SEM một cách đầy đủ nhất

Tìm hiểu về CB-SEM và PLS-SEM, hai phương pháp phân tích mô hình cấu trúc mạnh mẽ trong nghiên cứu. Đây là hướng dẫn đầy đủ về sự khác biệt giữa chúng và cách áp dụng chúng trong việc phân tích dữ liệu. Tìm hiểu thêm ngay!

Ngày Đăng 10/06/2023
Tìm Hiểu Về Các Thang Đo: Stapel, Likert Và Semantic Differential
Tìm Hiểu Về Các Thang Đo: Stapel, Likert Và Semantic Differential

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba phương pháp đo lường quan điểm phổ biến trong nghiên cứu xã hội: thang đo Stapel, thang đo Likert và thang đo Semantic Differential. Tìm hiểu cách mỗi thang đo hoạt động, cách sử dụng chúng trong việc đo lường và ví dụ về ứng dụng của chúng. Đọc bài viết để hiểu rõ hơn về những công cụ quan trọng này và cách chúng có thể áp dụng trong nghiên cứu và đánh giá.

Ngày Đăng 08/06/2023
Ý nghĩa chỉ số PNFI trong Amos
Ý nghĩa chỉ số PNFI trong Amos

Ý nghĩa chỉ số PNFI trong phân tích dữ liệu cấu trúc (SEM).

Ngày Đăng 05/06/2023
Giới thiệu SEM vs GSEM sử dụng STATA
Giới thiệu SEM vs GSEM sử dụng STATA

Giới thiệu SEM vs gSEM sử dụng STATA

Ngày Đăng 05/06/2023
Ý nghĩa chỉ số PClose trong AMOS
Ý nghĩa chỉ số PClose trong AMOS

Ý nghĩa của chỉ số PClose trong các mô hình phân tích bằng Amos

Ngày Đăng 05/06/2023
Xử lý lỗi mô hình trong AMOS không xuất hiện chỉ số GFI
Xử lý lỗi mô hình trong AMOS không xuất hiện chỉ số GFI

Cách khắc phục khi phân tích AMOS, chỉ số GFI trong mô hình không xuất hiện.

Ngày Đăng 30/05/2023
Hướng dẫn phân tích mô hình PLS SEM bậc 2 trong SmartPLS 4
Hướng dẫn phân tích mô hình PLS SEM bậc 2 trong SmartPLS 4

Hướng dẫn phân tích mô hình PLS SEM bậc 2 trong SmartPLS 4

Ngày Đăng 29/04/2023
Assessing Normality of Data using SPSS AMOS
Assessing Normality of Data using SPSS AMOS

Assessing Normality of Data using SPSS AMOS (Đánh giá phân phối chuẩn của dữ liệu)

Ngày Đăng 28/04/2023
0971202308