Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra đạo văn khi bạn không có tài khoản turnitin.com
Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra đạo văn khi bạn không có tài khoản turnitin.com

Đây là dịch vụ hỗ trợ kiểm tra đạo văn khi bạn không có tài khoản turnitin.com

Ngày Đăng 22/08/2023
Khóa học thực hành SmartPLS (Cơ bản & Nâng cao)
Khóa học thực hành SmartPLS (Cơ bản & Nâng cao)

Khóa học Thực Hành SmartPLS Cơ bản nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng phần mềm SmartPLS trong phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình SEM (Structural Equation Modeling). Khóa học tập trung vào việc thực hành từ cài đặt, nhập liệu dữ liệu, xây dựng mô hình đến việc kiểm tra và đánh giá mô hình SEM.

Ngày Đăng 10/08/2023
Khóa học thực hành AMOS (Cơ bản & Nâng cao)
Khóa học thực hành AMOS (Cơ bản & Nâng cao)

Khóa học Thực Hành AMOS Cơ bản nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng phần mềm AMOS trong phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình SEM (Structural Equation Modeling). Khóa học tập trung vào việc thực hành từ cài đặt, nhập liệu dữ liệu, xây dựng mô hình đến việc kiểm tra và đánh giá mô hình SEM.

Ngày Đăng 10/08/2023
Dịch vụ thiết kế bảng hỏi khảo sát trực tuyến
Dịch vụ thiết kế bảng hỏi khảo sát trực tuyến

Hỗ trợ thiết kế bảng hỏi khảo sát trực tuyến qua google form.

Ngày Đăng 30/05/2023
Dịch vụ phân tích dữ liệu bằng ADANCO
Dịch vụ phân tích dữ liệu bằng ADANCO

Dịch vụ phân tích dữ liệu bằng ADANCO

Ngày Đăng 09/05/2023
Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Dịch vụ hỗ trợ viết luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ngày Đăng 08/03/2023
Dịch vụ nghiên cứu thị trường & khảo sát số liệu cho nghiên cứu
Dịch vụ nghiên cứu thị trường & khảo sát số liệu cho nghiên cứu

Dịch vụ Nghiên cứu thị trường, thu thập số liệu từ đối tượng nghiên cứu, và tiến hành các phân tích đánh giá dựa trên mô hình nghiên cứu.

Ngày Đăng 12/10/2021
Dịch vụ phân tích số liệu bằng SmartPLS
Dịch vụ phân tích số liệu bằng SmartPLS

Dịch vụ phân tích và xử lý số liệu sử dụng phần mềm SmartPLS

Ngày Đăng 11/10/2021
Phân tích và xử lý số liệu SPSS
Phân tích và xử lý số liệu SPSS

Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS

Ngày Đăng 31/07/2020
Dịch vụ xử lý lỗi đạo văn. Check đạo văn thông qua turnitin.com
Dịch vụ xử lý lỗi đạo văn. Check đạo văn thông qua turnitin.com

Xử lý lỗi đạo văn: Chúng tôi sẽ fix các lỗi đạo văn cho các nghiên cứu, để hạ % tương đồng xuống mức yêu cầu

Ngày Đăng 31/07/2020
Phân tích và xử lý số liệu bằng AMOS
Phân tích và xử lý số liệu bằng AMOS

Phân tích và xử lý số liệu bằng AMOS

Ngày Đăng 28/07/2020
0971202308