HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SPSS 29 & AMOS 29 COPYRIGHT TỪ NHÀ SẢN XUẤT IBM


2.1.  Hướng dẫn cài đặt SPSS 29 bản quyền từ IBM

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SPSS phiên bản 29 – phần mềm bản quyền từ nhà sản xuất IBM.

SPSS bản quyền cài đơn giản như những phần mềm khác. Các bạn cứ chạy file Install để cài đặt.

 

Nhấn Ok nếu xuất hiện hộp thoại này.


Trong quá trình cài đặt, nếu phát hiện các phiên bản cũ hơn đã được cài, máy sẽ thông báo hộp thoại và bạn chọn next.Không nên thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt.Quá trình cài đặt đã xong, nhấn chọn finish.


Để cài đặt key license, bạn mở chương trình SPSS lên. Vài menu FILE chọn Manage License                                                                                                           


Chọn Lauch License Wizard


Nhấn chọn option đầu tiên


Nhấn next và nhập code License vào đây.Như vậy là chúng ta đã tiến hành cài xong SPSS 29.

Để xem thời hạn key bạn vào lại menu FILE và chọn Manage License.

 2.2.  Hướng dẫn cài đặt AMOS 29 bản quyền từ IBM

 Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt AMOS 29. Trước tiên, click đúp vào file cài đặt.


Chọn cài đặt (nhấn nút Install).


Nhấn next


Chọn I accept the terms in the agreement. Click Next.


Bạn hãy cứ để thư mục cài đặt mặc định, không nên thay đổi. Nhấn next.


Sau khi cài xong, bạn khoan mở AMOS lên, vì nếu mở lên chương trình sẽ báo lỗi No valid license for Amos was found. (1, 18). , nên hãy cứ tạm thời nhấn chọn Finish.Bây giờ để nhập License cho Amos, các bạn search từ khóa “IBM SPSS Amos 29 License Authorization Wizard” và tìm ứng dụng này để mở lên.


Nếu xuất hiện thông báo như này thì bạn nhấn chọn YES.


Chọn next khi mở ứng dụng IBM SPSS Amos 29 License Authorization Wizard.


Chọn option đầu tiên để nhập key license. Cửa sổ mở ra, bạn điền key license vào (key license thường có một chuỗi ký tự như này 9290577f4262001g781e).
Chọn finish và bắt đầu sử dụng AMOS 29. Các phiên bản trước cài license tương tự nhé. Lưu ý, đây là cách cài AMOS bản quyền từ license mua trực tiếp từ IBM.

Chúc các bạn cài đặt thành công! Nếu trong quá trình cài đặt, các bạn gặp vấn đề thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.0971202308