ADANCO là một phần mềm mới gần đây được Jorg Henseler phát triển. Đây là một phần mềm thân thiện dễ sử dụng, dựa trên một phương pháp hiện đại để xử lý các vấn đề liên quan đến PLS SEM.


GÓI DỊCH VỤ

700K

GÓI CƠ BẢN

Nhập liệu, làm sạch dữ liệu, kiểm tra và xử lý dữ liệu bị thiếu, dữ liệu ngoại lai, và đánh giá phân phối chuẩn. Kiểm định tương quan pearson, Anova one way và T-test.

2,5 TRIỆU

GÓI TIÊU CHUẨN

Gói cơ bản + phân tích thống kê mô tả, CFA/EFA, Đánh giá tính hội tụ, tính phân biệt.

4 TRIỆU

GÓI NÂNG CAO

Gói tiêu chuẩn + phân tích hồi qui/CB SEM/PLS SEM, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, phân tích biến trung gian, phân tích biến điều tiết, phân tích đa nhóm, hỗ trợ tải bài báo khoa học.

Tóm tắt thông tin chi tiết

 

 
 
Tổng hợp kết quả trực quan, dễ nhìn 
 
 
Số lượng câu hỏi khảo sát1525Không giới hạn
Cỡ mẫu250350Không giới hạn
Số lần chỉnh sửa theo yêu cầu357
Thời gian thực hiện≤ 2 ngày≤ 3 ngày≤ 5 ngày0971202308