Giới thiệu cuốn sách Designing Brand Identity của Alina Wheeler
Giới thiệu cuốn sách Designing Brand Identity của Alina Wheeler

Designing Brand Identity là một cuốn sách đáng chú ý và hữu ích được viết bởi Alina Wheeler. Cuốn sách này là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, marketing, quản lý thương hiệu và các lĩnh vực liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu.

Ngày Đăng 11/07/2023
Giới thiệu cuốn sách Partial Least  Squares Structural  Equation Modeling  (PLS-SEM) Using R
Giới thiệu cuốn sách Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R

Cuốn sách Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R là một nguồn tài liệu quan trọng về phương pháp PLS-SEM và cách triển khai nó trong ngôn ngữ lập trình R. Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về lý thuyết và ứng dụng của PLS-SEM, đồng thời trình bày các bước thực hiện từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng R.

Ngày Đăng 11/07/2023
Giới thiệu cuốn sách Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) with Smartpls in 38 Hours.
Giới thiệu cuốn sách Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) with Smartpls in 38 Hours.

Cuốn sách “Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) with Smartpls in 38 Hours” là một cuốn sách về Phương pháp phân tích dữ liệu trong kinh doanh. Nó giúp người đọc hiểu rõ hơn về phương pháp PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling) và cách sử dụng SmartPLS để thực hiện phân tích dữ liệu.

Ngày Đăng 10/07/2023
Giới thiệu cuốn sách The Art and Science of Innovation
Giới thiệu cuốn sách The Art and Science of Innovation

“The Art and Science of Innovation: Transdisciplinary Work, Learning and Transgression” là một cuốn sách được viết bởi Lorraine White-Hancock và được xuất bản bởi Springer vào năm 2023. Nó đề cập đến cách thức sáng tạo được tạo ra trong công việc và học tập liên ngành, tập trung vào giao diện giữa nghệ thuật, khoa học và công nghệ.

Ngày Đăng 10/07/2023
Giới thiệu về cuốn sách GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC
Giới thiệu về cuốn sách GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC

Đây là một cuốn sách nghiên cứu về lịch sử và hoạt động của các mạng lưới gián điệp Trung Quốc từ thời kỳ Chủ tịch Mao đến nay. Cuốn sách này được dịch sang tiếng Anh bởi Natasha Lehrer và được xuất bản bởi C. Hurst & Co. vào năm 2019.

Ngày Đăng 04/07/2023
Phần mềm Mathtype 7.5.0.125 full crack mới nhất 2023
Phần mềm Mathtype 7.5.0.125 full crack mới nhất 2023

Tải và cài đặt phần mềm Mathtype 7.5.0.125 full crack mới nhất 2023 hỗ trợ cho MS Word tốt nhất hiện nay.

Ngày Đăng 03/07/2023
Hướng dẫn nhận diện một văn bản được tạo ra bởi trí thông minh nhân tạo AI
Hướng dẫn nhận diện một văn bản được tạo ra bởi trí thông minh nhân tạo AI

Hướng dẫn nhận diện một văn bản có phải được tạo ra bởi trí thông minh nhân tạo AI hay không?

Ngày Đăng 03/06/2023
Hướng dẫn nhận diện tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS
Hướng dẫn nhận diện tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

Hướng dẫn nhận diện tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

Ngày Đăng 03/06/2023
Hướng dẫn sử dụng Medeley để trích dẫn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn sử dụng Medeley để trích dẫn tài liệu tham khảo

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo vào file word sử dụng phần mềm Mendeley

Ngày Đăng 03/06/2023
Hướng dẫn tải bài báo khoa học và eBook không mất phí
Hướng dẫn tải bài báo khoa học và eBook không mất phí

Hướng dẫn tải bài báo khoa học và eBook không mất phí

Ngày Đăng 17/05/2023
0971202308