Dịch vụ số liệu Lê Minh xin giới thiệu chi tiết về cuốn sách (Methodology in the Social Sciences) Rex B. Kline - Principles and Practice of Structural Equation Modeling - The Guilford Press (2023)

Cuốn này tái bản có nhiều đổi mới so với cuốn 2016.


Đọc sách tại đây → here.


0971202308