Dịch vụ số liệu Lê Minh xin giới thiệu chi tiết về cuốn sách Women, Leisure, and Tourism: Self-actualization and Empowerment through the Production and Consumption of Experience (Phụ nữ, Thời Gian Rảnh và Du lịch: Tự thực hiện và Tăng cường Quyền lực qua kinh nghiệm Sản xuất và Tiêu thụ).


Tác giả:

Cuốn sách được viết bởi hai tác giả là Susan Shaw và Jan Packer.

Nội dung:

1. Tầm quan trọng của Phụ nữ, Thời Gian Rảnh và Du lịch: Cuốn sách tập trung vào vai trò của phụ nữ trong ngành du lịch và cách mà họ có thể tận dụng thời gian rảnh để thúc đẩy sự tự thực hiện và tăng cường quyền lực của họ thông qua việc trải nghiệm du lịch.

2. Tự thực hiện: Tác giả thảo luận về khái niệm “self-actualization” (tự thực hiện), tức là quá trình phát triển toàn diện của bản thân, khi mà phụ nữ có thể tập trung vào việc phát triển các khả năng và năng lực của mình thông qua các hoạt động du lịch và trải nghiệm.

3. Tăng cường quyền lực: Cuốn sách khám phá cách mà du lịch có thể tăng cường quyền lực của phụ nữ. Thông qua việc khám phá và trải nghiệm các vùng đất mới, phụ nữ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ và trong cộng đồng xung quanh.

4. Sản xuất và tiêu thụ kinh nghiệm: Tác giả đi sâu vào quá trình sản xuất và tiêu thụ kinh nghiệm du lịch của phụ nữ. Việc tìm hiểu cách phụ nữ sản xuất và sử dụng kinh nghiệm du lịch có thể thúc đẩy sự tự chủ và sự độc lập của họ.

5. Các vấn đề xã hội và giới: Cuốn sách đặt trong bối cảnh xã hội và giới, giúp hiểu rõ hơn những thách thức và cơ hội mà phụ nữ gặp phải khi tham gia vào các hoạt động du lịch và thúc đẩy sự công bằng giới.

6. Phân tích các nghiên cứu: Tác giả trình bày các nghiên cứu và trường hợp thực tế liên quan đến phụ nữ, du lịch và kinh nghiệm. Những điều này giúp minh họa và chứng minh các khái niệm và lập luận trong cuốn sách.

Mục tiêu của cuốn sách:

• Tập trung vào việc hiểu rõ hơn về vai trò của phụ nữ trong ngành du lịch và cách họ có thể tận dụng du lịch để thúc đẩy sự tự thực hiện và tăng cường quyền lực của mình.

• Phân tích tầm quan trọng của việc trải nghiệm du lịch trong việc phát triển bản thân và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của phụ nữ.

• Nêu bật tầm quan trọng của công bằng giới trong việc thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và chia sẻ lợi ích từ ngành du lịch cho cả nam và nữ.

Cuốn sách Women, Leisure, and Tourism: Self-actualization and Empowerment through the Production and Consumption of Experience là một cuốn sách nghiên cứu về chủ đề phụ nữ, giải trí và du lịch. Cuốn sách này cung cấp một cuộc thảo luận toàn diện về phụ nữ, giải trí và du lịch thông qua lăng kính sản xuất và tiêu thụ giải trí, cả bởi phụ nữ và dành cho phụ nữ. Nó bao gồm một góc nhìn đa văn hóa để làm nổi bật các đặc điểm độc đáo mà giải trí mang lại cho phụ nữ, vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp giải trí và sự tạo ra các môi trường hỗ trợ, bao gồm cả các nhóm ít được chú ý. Sự đa dạng của các hoạt động giải trí và du lịch của phụ nữ được hiểu tốt nhất thông qua các liên kết giữa các hoạt động giải trí khác nhau (ví dụ: thể thao, giải trí ngoài trời, du lịch và du lịch, học tập, thủ công, sự kiện, giải trí gia đình), cũng như sự hiểu biết về sản xuất giải trí qua các văn hóa và giai đoạn cuộc sống khác nhau. Những chương này đưa ra nhiều thách thức inherent trong việc cung cấp giải trí và du lịch hỗ trợ cho các nhu cầu đa dạng của phụ nữ, cũng như cái nhìn về sự đổi mới của phụ nữ mà thường bị bỏ qua trong nghiên cứu về giải trí. Cuốn sách bao gồm các ví dụ về các chương được áp dụng và khái niệm từ quan điểm toàn cầu trong các nghiên cứu học thuật.

Bạn đọc có thể xem sách tại đây.


0971202308