Dịch vụ số liệu Lê Minh xin giới thiệu tới các bạn cuốn sách SPSS Statistics Workbook For Dummies.

 

Cuốn sách SPSS Statistics Workbook For Dummies của Jesus Salcedo và Keith McCormick là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê SPSS. Cuốn sách này cung cấp cho bạn các bài tập để thực hành và nắm bắt các khái niệm cơ bản của phần mềm thống kê hàng đầu này. Bạn sẽ được hướng dẫn về quản lý và phân tích dữ liệu, phân tích nâng cao và thông tin kinh doanh. Cuốn sách này có 336 trang và được xuất bản vào tháng 5 năm 2023.


0971202308