Giới thiệu

Cuốn sách "Services Marketing_ People, Technology, Strategy" là một giáo trình toàn diện về marketing dịch vụ, được viết bởi hai tác giả hàng đầu trong lĩnh vực này là Jochen Wirtz và Christopher Lovelock. Cuốn sách cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về marketing dịch vụ, từ các khái niệm cơ bản đến các ứng dụng thực tế.

Nội dung

Cuốn sách được chia thành 14 chương, bao gồm các nội dung chính sau:

 • Chương 1: Giới thiệu về marketing dịch vụ
 • Chương 2: Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ
 • Chương 3: Phân tích nhu cầu và thị trường dịch vụ
 • Chương 4: Lập kế hoạch marketing dịch vụ
 • Chương 5: Định giá dịch vụ
 • Chương 6: Phân phối dịch vụ
 • Chương 7: Chiêu thị dịch vụ
 • Chương 8: Dịch vụ khách hàng
 • Chương 9: Marketing dịch vụ kỹ thuật số
 • Chương 10: Marketing dịch vụ quốc tế
 • Chương 11: Marketing dịch vụ bền vững
 • Chương 12: Marketing dịch vụ trải nghiệm
 • Chương 13: Marketing dịch vụ sáng tạo
 • Chương 14: Marketing dịch vụ tương lai

Ưu điểm

 • Cuốn sách được viết bởi hai tác giả hàng đầu trong lĩnh vực marketing dịch vụ, đảm bảo tính cập nhật và chính xác của nội dung.
 • Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về marketing dịch vụ, từ các khái niệm cơ bản đến các ứng dụng thực tế.
 • Cuốn sách được trình bày một cách mạch lạc và dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng độc giả khác nhau.

Nhược điểm

 • Cuốn sách có dung lượng khá lớn, có thể gây khó khăn cho một số độc giả.

Đối tượng độc giả

Cuốn sách phù hợp với các đối tượng sau:

 • Sinh viên ngành marketing, kinh doanh, quản trị kinh doanh.
 • Chuyên gia marketing, kinh doanh, quản trị kinh doanh.
 • Người quan tâm đến marketing dịch vụ.

Kết luận

"Services Marketing_ People, Technology, Strategy" là một cuốn sách giáo trình chất lượng, cung cấp cho người đọc những kiến thức nền tảng và ứng dụng thực tế về marketing dịch vụ. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên, chuyên gia và những người quan tâm đến marketing dịch vụ.

Dưới đây là một số trích dẫn từ cuốn sách:

 • “Marketing dịch vụ là quá trình tạo ra, giao tiếp, cung cấp và trao đổi các giá trị với khách hàng để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ” (trang 3).
 • “Dịch vụ là một loại sản phẩm vô hình, không thể tách rời khỏi người cung cấp dịch vụ và được tiêu thụ cùng lúc với việc sản xuất” (trang 6).
 • “Marketing dịch vụ là một quá trình phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và môi trường kinh doanh” (trang 10).

Đọc sách online tại đây: Click here0971202308