Dịch vụ số liệu Lê Minh xin giới thiệu chi tiết về cuốn sách PLS SEM Lý thuyết và Thực hành, lưu hành nội bộ năm 2017. Cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách phân tích mô hình PLS SEM bằng phần mềm SmartPLS.

Nội dung:
Các bạn có thể xem sách tại đây


0971202308